Történetünk

(Kivonat a Historia Domus-ból.)

 

 

Emőd Hejőkeresztúr filiája volt a szervezőlelkészség 2010. évi megalapításáig. A hejőkeresztúri parókus a római katolikus templomban végzett szertartásokat városunkban.

Özv. Orosz Miklósné 1993-ban telket ajándékozott Emődön, a Kossuth u. 15. sz. alatt azzal a céllal, hogy arra templom épüljön. A templom terveit Szuhay László okleveles építész-mérnök készítette el. Dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök 1535/1994. számon engedélyt adott az építésre. A templom alapkövét 1994. október 2-án Figeczki Balázs kerületi esperes szentelte meg, a Liturgiát az esperesi kerület jelenlevő tagjaival mutatta be. Hála Istennek, Kocsis István esperes úrnak és Fedor Józsefné Ilonka néninek, az építkezés még ebben az évben megindulhatott. A templom építését Karsai Ferenc helybeli kőművesmester vezette. Az építés koordinátora Kocsis István hejőkeresztúri parókus volt…

 

Kocsis István

 

Az építők az emődi lakosok voltak, hívő emberek felekezetre való tekintet nélkül, és felekezeten kívüliek egyaránt. A templom kifejezetten magánszemélyek adományaiból, és a helyi önkormányzat hatékony támogatásával épült. A hívek által létrehozott Épülő Egyházért Alapítvány volt még az építkezés szerény anyagi háttere. Az alapítvány azóta sajnos megszűnt.

 

1998. június 29-én Dr. keresztes Szilárd püspök úr szentelte fel a templomot. Még ebben az évben elkészült egy 164 kg-os harang az emődi hívek adakozásából, és egy 96 kg-os harang Kacsándi Károly nagylelkű adományából Gombos Miklós harangöntő mester őrbottyáni műhelyében. A harangokat 1998. november 8-án Figeczki Balázs kerületi esperes szentelte meg.

 

2004-ben fájó szívvel vették tudomásul a hívek Dr. Keresztes Szilárd püspök úr döntését, amellyel Kocsis esperes urat Szuhakállóba helyezte. Utóda Kormos Illés atya lett. Szolgálati ideje alatt készült el az ikonosztázion. Az asztalos munkát Zombor Tibor kistokaji mester készítette, a képeket Kárpáti László ikonfestő festette. Szentelésére 2010. június 20-án került sor Kocsis Fülöp püspök úr által. Kocsis Fülöp püspök úr első intézkedései eredményeként 2010. július 1-jével megalakult az Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészség, melynek vezetőjeként Kocsis István atya 2010 augusztusában Emődre került, a hívek nagy örömére. A templomért és egyben a városért végzett munkája elismeréseként a város vezetése a várossá avatás 10. évfordulóján Pro Urbe díjat ajándékozott István atyának. Áldozatos munkájának elismerése gyanánt a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntették.

 

István atya 2017. június 20-án hunyt el Nyíregyházán. Temetése Hejőkeresztúrban volt 2017. június 27-én. Halála után az Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészséget Koleszár Ákos atya, mint adminisztrátor vezette Mályiból. Munkáját segítette Debreceni Zoltán tanulmányvégzett papnövendék, mint hitoktató, aki az Orosz Miklósné elhunyta után a szervezőlelkészségre hagyott, és időközben felújított, a templommal közös telken álló szolgálati lakásba költözött be. 2018-tól Kiss László atya, irodaigazgató végezte a vasárnapi és ünnepi Szent Liturgiákat, Ákos atya munkáját segítendő. 2019. június 15-én Juhász Géza első helynök lett az emődi szervezőlelkész, aki már az időközben a Miskolci Egyházmegye által megvásárolt, Kossuth u. 2/A szám alatti új parókiaépületbe költözhetett be.

 

A Kossuth u. 15. szám alatti szolgálati lakást irodának és közösségi háznak rendezték be. Az új parókiát Dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök áldotta meg 2019. augusztus 25-én.