Pályázatok

 

„Mely igen fölségesek a Te műveid Uram….

EKCP-KP-2022

Hogy mennyire igaz a zsoltár minden egyes szava, saját szemünkkel is láthattuk október 8-án, amikor egy gyönyörű napsütéses reggelen a Sóstó partján izzóan aranylevelű fák, az avarban megbúvó színpompás apró virágok, és fényes tollú vadkacsák jelenlétében gyönyörködve kerestük a zsoltár bizonyságait az emődi és mályi szervezőlelkészség jelenlévő kis hittanosaival, és az őket kísérő családtagjaikkal, útban Máriapócsra.  Sok értékes fotó született, mely a teremtett világ gyönyörűségeit, minden apróságában is megbúvó nagyszerűségét bizonyítja. A nap fénypontja azonban a máriapócsi kegytemplomban elnyert áldás volt, amit a hittanosok kaptak a megkezdett tanév kihívásainak, nehézségeinek akadálytalan legyőzésére, melyben segítse őket a Könnyező Szűzanya!

A kedves nap bővelkedett játékban, szeretetben és családi együttlétben, s hittanos ismeretekben is, mert a gyermekeink közül néhányan még nem jártak ezen a csodálatos kegyhelyen, ezért Pindzsu István atya be is mutatta számukra a kegytemplomot, és közvetítette az áldást, amit hálás szívvel köszönünk.

A program az EKCP-KP-2022-1-000065 pályázati támogatás keretében valósult meg.

Juhászné Drabik Tünde

 

Tovább gyarapodik közösségünk


MFP-EKEB/2021

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2021 című, MFP-EKEB/2021 kódszámú felhívásra, 2021.04.26 08:43:25 időpontban benyújtott, 3279398087 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmünkre elnyert támogatás lehetővé tette elmúlt évi munkánk töretlen ívű folytatását. Újabb eszközökkel is gyarapodtunk: a sörpadok és sátor a pünkösdkor induló „Papné kávézójában” tett vasárnaponként jó szolgálatot. Ugyancsak ezek az eszközök és a támogatásból vásárolt üst és üstház tette lehetővé, hogy templombúcsúnkon, melyet ezéven Atanáz püspök atya vezetett, a férfikör tagjainak és az ügyes kezű asszonyoknak köszönhetően minden vendéget asztalhoz tudtunk ültetni.

Köszönet a támogatóknak a segítségért!

 

 

Épül a közösség

MFP-EKT/2020

Közösségi házunk tetőzete megújult. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)- 2020 című, MFP-EKT/2020 pályázatban eszközbeszerzésre is sor került. Az ugyancsak e pályázat keretében alkalmazott közösségszervező munkájának köszönhetően az átadási ünnepség kitűnően sikerült. A házszentelésre templomunk védőszentjeinek ünnepén került sor. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével országgyűlési képviselőnk, Tállai András államtitkár úr is.

A Covid-járvány csendesedtével immár lehetőségünk nyílik birtokba venni a házat, leginkább hittanosaink örömére: a csocsó és a pingpongasztal állóképessége komoly tesztelésnek van alávetve…

 

Közösségi házunk megújítása

A Magyar Falu Program

 

 

A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)- 2020 című, MFP-EKT/2020 kódszámú felhívásra, 2020.05.22 14:49:22 időpontban benyújtott, 3084300846 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmünk pozitív elbírálása után az Emőd, Kossuth u. 15. sz. alatti közösségi házunk tetőcseréje, eszközbeszerzés (pingpongasztal, csocsó, sörpad-garnitúra, laptop, projektor és egy tárolásra alkalmas mobil-garázs) mellett egy közösségszervező alkalmazására is támogatást nyertünk.

 

 

 

 

Templomunk megújult

 

Örömmel adom hírül, hogy a szakáldi görögkatolikus templom külső felújítása a végéhez ért. A felújítás fő forrása a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott EGYH-EOR-19-1211 azonosítójú pályázatán elnyert 11 millió forintos támogatása volt. Ezt egészítette ki a Miskolci Egyházmegye támogatása és a hívek adományai. A munkálatokat a Technologies Építő Kft. végezte.

A kívülről immár teljesen megújult templom megáldására 2020. július 26-án templomunk és közösségünk védőszentjének, a Szent és igaz istenős Anna ünnepén, az Atanáz püspök atya által vezetett Szent Liturgia keretében kerül sor. Az alkalomra ezúton is szeretettel invitáljuk honlapunk minden kedves olvasóját!

„Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké!” 

 

 

 

 

 

Megújul az Isten Háza

 

 

Örömmel tudatjuk Szakáld község minden lakójával, hogy több mint 100 éves templomunk külső felújítását az EGYH-EOR-19-1211 azonosítójú pályázatból reményeink szerint még ebben az esztendőben meg tudjuk valósítani. A lehetőségre már nagyon vártunk. Sokszori próbálkozás után most, úgy tűnik, siker koronázza az eddigi erőfeszítéseket. Köszönet érte Koleszár Ákos atyának, aki a jó gazda gondosságával törekedett a sokféle nehézség ellenére is a megvalósításra, polgármester úrnak, aki felhívta a figyelmet az adódó lehetőségre, s nem utolsó, hanem első sorban azoknak az egyháztagoknak, akik régóta mindent megtesznek az Isten Házának szépüléséért. 

„Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik!”

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

EGYH-EOR-19